Ettevõte asutati aastal 1969
Ettevõte asutati aastal 1969

 Sencor asutati Jaapanis aastal 1969. Tänapäeval tarnib Sencor üle 1000 tüüpi toote kuues tootevaliku grupis, rohkem kui 55 riiki üle terve maailma.

Sencorist lähemalt


TEAVE MOBIILSETE KLIIMASEADMETE SENCOR SAC MT1221CH JA MT1222CH VABATAHTLIKU TURULT TAGASIKUTSUMISE KOHTA

Äriühing FAST ČR a.s. (edaspidi: äriühing) palub klientidel, kes on ostnud endale mobiilse kliimaseadme Sencor SAC MT1221CH või SAC MT1222CH, et nad võtaksid allpool olevaid kontaktandmeid kasutades ühendust äriühinguga, mis teeb seadmele koha peal hoolduse, või tooksid kliimaseadme tagasi müügikohta, kust nad selle soetasid, et saada tagasi kogu ostuhind. Kliimaseadme kasutamine tuleb enne parandamist või müügikohta tagastamist viivitamatult lõpetada.
Äriühing on jõudnud uurides järeldusele, et teatud tehniliste tingimuste juures võib selle seadme sisemine elektrisüsteem kahjustuda. Äriühing on saanud tänaseks päevaks selle kohta 2 teadet.

Toodete ohutus on äriühingu jaoks esikohal. Kõik meie tooted peavad vastama rahvusvahelistele ja riiklikele õigusaktidele, määrustele ja standarditele. Mobiilsed kliimaseadmed SENCOR SAC MT1221CH ja SAC MT1222CH on läbinud edukalt kõik vajalikud katsed (mehaanilised, elektrilised ja keemilised), et neid tooteid võiks Euroopa Liidus turule viia ja omistada neile CE-märgise.

Eespool nimetatud teadete saamisel alustasime katsetamist, mille käigus avastasime vea, ning seejärel peatasime me nende mudelite müügi ja kutsusime need turult tagasi.

Klient peab nõudma kliimaseadme SENCOR SAC MT1221CH või SAC MT1222CH parandamist allpool olevaid kontaktandmeid kasutades või siis tagastama selle kauplusesse või e-poodi, kust ta toote ostis, et saada raha tagasi. Täpsema teabe saamiseks või mis tahes probleemide esinemisel nende toodete tagastamise juures võtke palun ühendust äriühingu klienditeeninduskeskusega e-posti aadressil info@sencor.eu või telefonil +420 323 204 348 (tööpäeviti 8.00–17.00).
 
Äriühingu visioon on muuta paljude inimeste igapäevane elu paremaks, pakkudes hästi kavandatud, toimivaid, kättesaadavaid ja kvaliteetseid igapäevaselt tarvitatavaid kaupu, mille tootmisel on võetud arvesse inimesi ja keskkonda.

Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast.